Bảng Giá Sỉ Cá Nước Ngọt

BẢNG GIÁ CÁ NƯỚC NGỌT
STT Mô tả SL (Kg) Đơn Giá Thành tiền Ghi chú
1 Diêu Hồng 1 58,000 800g -1,2 KG
2 Cá hú 1 54,000 1,4 Kg trở xuống
3 Lóc 1 61,000 Trên 500 g/con
4 Rô đầu tròn 1 50,000
5 Rô đầu nhiếm 1 43,000
6 Cá Trạch 1 90,000
7 Cá kèo Lớn 1 100,000
8 Éch xô size 3,4,5, 1 45,000 Xô 1,2- 1,4KG
9 Trê vàng 1 72,000
10 Lương Nhất 1 200,000
11 Cá chép 1 53,000 Xô 1,2 -4Kg
12 Chấm 1 55,000 2-4 KG
13 Chấm 1 75,000 4-8 KG

Tag:


0945.443.991

Back to top